Pomagamy Ci
zrozumieć świat

TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE

Tłumaczenia uwierzytelnione (zwane potocznie przysięgłymi), inaczej tłumaczenia poświadczone są wykonywane przez tłumaczy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia nadane przez ministra sprawiedliwości. Każde tłumaczenie musi być wydrukowane, opatrzone okrągłą pieczęcią tłumacza przysięgłego i jego podpisem - tylko tak sporządzony dokument posiada moc prawną.

Do tłumaczeń uwierzytelnionych należą tłumaczenia wszystkich oficjalnie wydanych przez instytucje oraz dla instytucji dokumentów, takie jak np. dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego- akty urodzenia, zgonu, małżeństwa; dokumenty właściwe dla Wydziałów Komunikacji: dokumenty rejestracyjne pojazdu; dokumenty stwierdzające tożsamość: prawa jazdy, dowody osobiste; dokumenty poświadczane notarialnie: pełnomocnictwa, zaświadczenia; dokumenty składane na uczelniach: świadectwa, dyplomy; dokumenty wymagane przez Urząd Skarbowy: dokumenty rejestracyjne firmy ( NIP, KRS) i inne.

Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego wynosi ustawowo 1125 znaków ze spacjami tekstu wynikowego – tekstu po przetłumaczeniu. Każda następna rozpoczęta strona liczona jest strona pełna.

Tłumaczenia uwierzytelnione bez wychodzenia z domu

Do zlecenia wystarczy:

  • wyraźny, kolorowy skan dokumentu;
  • zdjęcie potwierdzające posiadanie dokumentu oryginalnego;
  • przedpłata przelewem;
  • opcjonalnie wskazanie adresu do wysyłki (docelowo: odbiór w biurze stacjonarnym).

Na wyjątkowe życzenie klienta wysyłamy e-mailem skan tłumaczenia uwierzytelnionego – wyłącznie do wglądu w celach informacyjnych. Nie są to wersje przeznaczone do dalszego użytku, edytowania ani udostępniania osobom trzecim. Właściwą wersją tłumaczenia jest wyłącznie dokument podpisany i opieczętowany.

Tłumaczenia uwierzytelnione z języka obcego na język obcy

Tłumacz przysięgły zarejestrowany w Polsce może wykonać tłumaczenie uwierzytelnione tylko z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy. Nie może wykonać tłumaczenia bezpośrednio z języka obcego na obcy. Jeśli Państwo potrzebują tłumaczenia uwierzytelnionego na przykład z języka angielskiego na język niemiecki, trzeba wykonać tłumaczenie uwierzytelnione najpierw z języka angielskiego na język polski, a potem z języka polskiego na język niemiecki.

Nie wszystkie tłumaczenia można skierować do polskiego tłumacza przysięgłego. Niektóre języki nie są pod tym względem w naszym kraju reprezentowane – np. estoński oraz islandzki. W takiej sytuacji należy skontaktować się z odpowiednim konsulatem.