Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia bułgarski

Oferta biura tłumaczeń

 

Zlecając tłumaczenia pisemne zwykłe i uwierzytelnione z i na język bułgarski w naszym biurze tłumaczeń mogą Państwo zrealizować między innymi tłumaczenia:

  • umów i pełnomocnictw,
  • odpisów z KRS,
  • kart technicznych,
  • korespondencji administracyjnej i prywatnej,
  • treści przeznaczonych na etykiety produktów,

 

O języku bułgarskim

 

tłumaczenia bułgarski.jpgJęzyk bułgarski – to język z grupy języków południowosłowiańskich oraz bałkańskiej ligi językowej. Posługuje się nim około 9 milionów ludzi głównie na terenie Bułgarii, gdzie jest językiem urzędowym, ale także w Grecji, Kanadzie, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Turcji, USA na Ukrainie i na Węgrzech. Językiem najbardziej spokrewnionym z językiem bułgarskim jest język macedoński. Niektórzy z językoznawców uważają język macedoński za dialekt języka bułgarskiego, lecz poza granicami kraju ta teoria nie jest rozpowszechniona.

Do zapisywania języka bułgarskiego stosuje się cyrylicę. Spośród wszystkich języków słowiańskich bułgarski posiada najstarszą formę pisaną. Alfabet, który używany jest do dziś, ukształtował się w XIX wieku. Od 1 stycznia 2007 roku język bułgarski jest kolejnym językiem urzędowym (obok greckiego) w Unii Europejskiej, który stosuje inny alfabet niż łaciński. Bułgarzy są bardzo dumni ze swojego języka. Co roku 24 maja obchodzą dzień cyrylicy na cześć Cyryla i Metodego, którym przypisuje się jej powstanie. Ogromny wpływ na bułgarszczyznę miały języki: grecki i turecki, co zaowocowało licznymi zapożyczeniami z tych języków.