Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia litewski

Oferta biura tłumaczeń

 

Tłumaczenia pisemne zwykłe oraz przysięgłe z i na język litewski obejmują między innymi :

  • teksty przeznaczone na etykiety produktów,
  • materiały marketingowe,
  • faktury,
  • treści na stronę www,
  • pisma urzędowe.

 

O języku litewskim

 

tłumaczenia litewski.jpgLitewski jest, w formie mówionej, jednym z najbardziej archaicznych języków z rodziny języków indoeuropejskich – zachowały się w nim ślady pokrewieństwa ze starożytną greką i sanskrytem. Podejmowane są także działania, by ograniczyć w nim zapożyczenia z języków obcych na rzecz wyrazów rodzimych. Współcześnie regulacjami zajmuje się Państwowa Komisja Języka Litewskiego. System pisma zaczął się kształtować w języku litewskim dosyć późno, mniej więcej od XVI do XX wieku. Z kulturą literacką związana jest unikalna historia tzw. kolporterów książek przemycających na wielką skalę literaturę narodową na tereny objęte zaborem rosyjskim – dzięki temu litewski nie poddał się rusyfikacji. Współcześnie upamiętniono ich na wiele sposobów, np. na tablicach z nazwami ulic, w muzeach, na pomnikach oraz poprzez ustanowienie 16 marca Dniem Kolportera Książek.

Język litewski jest językiem urzędowym Republiki Litewskiej, językiem pomocniczym w polskiej przygranicznej gminie Puńsk oraz oficjalnym językiem Unii Europejskiej. Szacuje się, że język litewski ma łącznie około 3-4 miliony użytkowników, w tym także w Rosji, na Białorusi, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Litewski i łotewski nie są dla siebie wzajemnie zrozumiałe.