Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia kazachski

Oferta biura tłumaczeń

 

Zachęcamy do bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny tłumaczeń pisemnych z i na język kazachski. Często realizujemy tłumaczenia

  • treści przeznaczonych na etykiety produktów,

 

O języku kazachskim

 

tłumaczenia kazachski.jpgJęzyk kazachski to język należący do podgrupy kipczacko-nogajskiej z grupy kipczackiej języków tureckich. Jest językiem ojczystym dla około 8,3 milionów ludzi. Poza terytorium Kazachstanu używany jest między innymi w Chinach, Uzbekistanie, Rosji, Mongolii, Afganistanie, Iranie, Turcji oraz Niemczech. W Kazachstanie język ten spełnia oficjalnie wszystkie funkcje języka państwowego, jest językiem wykładowym i literackim. W rzeczywistości kazachski to drugi (po rosyjskim) używany w państwie język, do czego doprowadziła długotrwała rusyfikacja oraz odizolowanie od innych niż radzieckie kręgów kulturowych.

Literacki język kazachski zaczął rodzić się dopiero w XVIII wieku. Okresem rozwoju literatury był wiek XX. Polityka kolonialna uprawiana przez Związek Radziecki doprowadziła do wyniszczenia narodu, a co za tym idzie, jego kultury oraz języka. Odrodzenie języka kazachskiego wiąże się z odzyskaniem niepodległości przez Kazachstan w 1991 roku. Z językiem tym najczęściej można spotkać się na obszarach wiejskich, natomiast ludzie w miastach posługują się rosyjskim. Obecnie jednak coraz częściej można zaobserwować zainteresowanie młodych Kazachów urodzonych w mieście wobec języka ojczystego. Pisownia języka kazachskiego wciąż się zmienia: zapisywano go alfabetem arabskim (do 1929 r.), łacińskim (1929-1940) i cyrylicą (od 1940 r). Współcześnie planowane jest ponowne - stopniowe - wprowadzenie języka łacińskiego do 2025 roku.