Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia dla przemysłu

Tak jak język literacki musi zachować zgodność nie tylko z podstawowymi zasadami ortografii i gramatyki, ale również z pewnymi ustalonymi wzorcami formalnymi – tak teksty techniczne tworzone są w oparciu o określone standardy. Pozwala to na ujednolicenie zapisu, dzięki czemu łatwiej uniknąć potencjalnych błędów, szczególnie kiedy materiał nie zawiera żadnych rysunków lub schematów. Nasze biuro tłumaczeń zwraca szczególną uwagę na to, aby język przekładów w tej branży był całkowicie zrozumiały: każda wątpliwość, która pojawi się w trakcie tłumaczenia jest zawsze wyjaśniana u źródła.

Ofertę stałej współpracy z biurem tłumaczeń kierujemy do producentów, dystrybutorów, dealerów, eksporterów i importerów różnego rodzaju maszyn, specjalistycznych urządzeń przeznaczonych zarówno dla przemysłu jak i dla sprzedaży detalicznej skierowanej do zwykłego konsumenta. Posiadamy doświadczenie w wykonywaniu profesjonalnych przekładów dokumentów w zakresie między innymi: maszyn rolniczych, asortymentu sektora chłodniczego (mięsnego i owocowo-warzywnego), przenośników, wyposażenia dla sektora wydobywczo-górniczego, maszyn do szycia, urządzeń grzewczych, narzędzi garbarskich, przemysłu produkcji cukru.

Podejmujemy się tłumaczeń technicznych związanych z:

  • instalacją, naprawą i utrzymaniem urządzeń oraz całych linii produkcyjnych: instrukcje obsługi, montażu, konserwacji, karty przeglądu, książki serwisowe, karty gwarancyjne, umowy serwisowe i gwarancyjne oraz dokumentacja związane ze środkami przy tym używanymi, jak smary, oleje itd.
  • regulacjami prawnymi, w tym: normy zakładowe, krajowe oraz międzynarodowe (np. ISO, HACCP, PN).
  • konstrukcją i rejestracją urządzenia lub wdrażania nowych technologii: opinie biegłych, deklaracje zgodności, projekty, dokumentacja budowlana, patenty, procedury.

Zachowujemy układ graficzny zgodny z plikiem źródłowym oraz spójność terminów przy regularnych zleceniach.

Biuro Tłumaczeń Kumiria zaprasza do przesłania dokumentów technicznych, takich jak np.:

  • etykiety produktów
  • karty charakterystyki
  • karty techniczne
  • rysunki techniczne, prezentacje