Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia dla pracowników z zagranicy.

Prawidłowo prowadzona dokumentacja płacowa i kadrowa to obowiązkowy element działalności każdej szanującej się firmy. Ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem – w przypadku podmiotów działających na terenie Polski – musi ona zostać sporządzona w języku urzędowym polskim, odpowiednie działy rzadko rozważają możliwość skorzystania z usług biura tłumaczeń. Istnieją jednak sytuacje, w których przekład takich dokumentów jest wymagany.

Następuje to wtedy, gdy firma zatrudnia pracownika zagranicznego. Jeżeli nowy pracownik nie zna w stopniu wystarczającym języka, w jakim zostały przygotowane dokumenty, to konieczne będzie wykonanie tłumaczenia. Translacje muszą być wykonywane na taki język, który pozwoli zatrudnianej osobie na pełne zrozumienie treści praw i obowiązków wynikających z podjęcia pracy na danym stanowisku. Także w przypadku pracowników krajowych delegowanych powstaje wymóg sporządzenia tłumaczenia dokumentów poświadczających wyjazdy, szkolenia, przebieg pracy i edukacji za granicą, jeśli zostały one wydane w języku innym niż polski.

KADRY I PŁACE.jpg
 Osoby, które podejmują pracę w innym kraju, podczas składania odpowiednich dokumentów w polskich instytucjach, również mają obowiązek wykonania ich tłumaczenia na język polski. W przypadku ubiegania się, na przykład, o świadczenia wychowawcze udokumentowana musi być zarówno aktywność zawodowa rodzica zamieszkującego na terenie RP, jak i rodzica pracującego poza granicami. Tłumaczenia dokumentacji kadrowo-płacowej, takiej jak:

  • dokumenty potwierdzające dochód
  • zaświadczenie od zagranicznego pracodawcy dotyczące okresu zatrudnienia
  • rozliczenie miesięczne
  • decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, emerytury lub renty
  • dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w innym kraju

muszą zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego posiadającego uprawnienia do wykonywania zawodu na terenie Polski, tj. zaprzysiężonego przez Ministra Sprawiedliwości.

Nasze biuro tłumaczeń od wielu lat stale współpracuje z doświadczoną kadrą tłumaczy przysięgłych języków europejskich. Gwarantujemy pełną poufność danych osobowych zawartych w okazanych dokumentach, zgodnie z przepisami RODO.

Biuro Tłumaczeń Kumiria podejmuje się tłumaczeń w zakresie m.in.:

  • umowy o pracę
  • umowy zlecenia
  • listy płac (payroll)
  • odcinka płacowego (payslip)