Pomagamy Ci
zrozumieć świat

TŁUMACZENIA PRAWNICZE

Mamy świadomość, jak ważne jest, by specjalistyczne przekłady były dokonane przez osoby nie tylko o wybitnych umiejętnościach językowych, ale i doskonałej znajomości branży i kontekstu. Dlatego też oferowane przez nas tłumaczenia prawnicze wiernie oddają charakter oryginału, ponieważ są wykonane przez specjalistów z bogatą wiedzą z zakresu różnych dziedzin prawa, zamówień publicznych czy też administracji. Zawiły język, fachowa terminologia czy też dość skomplikowana składnia nie mają przed nami tajemnic. Warto zaznaczyć, że przekład ważnych tekstów i dokumentów wykonany przez osobę spoza branży może nie uwzględnić szczegółów skomplikowanych zapisów, co mogłoby skutkować powstaniem nieścisłości, błędów, a nawet zakłamań w tekście. To z kolei mogłoby nieść za sobą mniej lub bardziej poważne konsekwencje na przykład finansowe. Zapewniamy tłumaczenia takich tekstów prawnych jak na przykład:

  • akty i normy
  • kontrakty
  • dokumenty założycielskie spółek
  • regulaminy
  • umowy cywilne, spółek komandytowych, itp.
  • protokoły ze spotkań rad nadzorczych
  • rozporządzenia i zarządzenia
  • dokumenty ubezpieczeniowe
  • opinie i analizy.

Nasze usługi składają się z kilku etapów. Najpierw dokonujemy analizy i bezpłatnej wyceny tekstu. Następnie przystępujemy do realizacji zlecenia (dokonanie tłumaczenia + korekta wewnętrzna). Odbiorcami naszych usług są klienci indywidualni (np. w trakcie rozprawy sądowej) lub kancelarie adwokackie obsługujące zagranicznych klientów.

W przypadku konieczności poświadczenia tłumaczenia notarialnie prosimy zwrócić uwagę na kolejność czynności: dokument musi zostać najpierw okazany notariuszowi, a dopiero potem przekazany do tłumacza przysięgłego.

Oferujemy zarówno zwykłe, jak i uwierzytelnione tłumaczenia prawnicze przy zachowaniu poufności. Mogą Państwo skorzystać z oferty obejmującej aż kilkadziesiąt języków świata.