Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia serbski

Oferta biura tłumaczeń

 

Zapraszamy do realizacji tłumaczeń pisemnych zwykłych lub uwierzytelnionych z i na język serbski. Przykładowe realizacje obejmują:

  • dokumenty związane z przepisami unijnymi,
  • treści przeznaczone na strony www,
  • karty charakterystyki, karty techniczne, analizy i badania,
  • korespondencję administracyjną i prywatną,
  • treści przeznaczone na etykiety produktów,

 

O języku serbskim

 

tłumaczenia serbski.jpgJęzyk serbski to język standardowy z grupy zachodniej języków południowosłowiańskich. Z punktu widzenia lingwistyki stanowi jedną z czterech ustandaryzowanych odmian języka serbsko -chorwackiego. Używany głównie przez Serbów i Czarnogórców. Standard serbski ma status języka urzędowego w Serbii, Bośni i Hercegowinie, sporej części Kosowa i w Czarnogórze. Liczba mówiących tym językiem to około 12 milionów osób. Można go jeszcze usłyszeć w Macedonii, Bułgarii i Albanii.

W roli pierwszego literackiego języka Serbów wystąpił staro-cerkiewno-słowiański, który już w IX wieku stał się pierwszym spisanym językiem Słowian. Narodziny współczesnego języka serbskiego wiążą się z osobą  Vuka Karadžicia reformatora pisowni, który zerwał z tradycją cerkiewną i oparł język literacki na języku dialektów. Na terenie Serbii do czynienia mamy z dwoma odmiennymi dialektami: – jednym z nich jest jekawski (stosowany głównie w rejonie Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry oraz zachodniej Serbii) – drugim zaś ekawski (używany w pozostałej części Serbii). Pisać po serbsku można na dwojaki sposób: z użyciem liter łacińskich oraz za pośrednictwem cyrylicy. To właśnie cyrylica uważana jest za najbardziej tradycyjny zapis na terenie Serbii. Oficjalne dokumenty oraz gazety drukowane są cyrylicą, ale alfabet łaciński jest obecny w powszechnym użyciu. Bardzo często w miastach można spotkać informację zapisaną w obu alfabetach jednocześnie.