Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Przekłady artykułów naukowych

Z wykonywanych przez naszych tłumaczy przekładów naukowych mogą skorzystać osoby i instytucje o wąskiej specjalizacji, jak również autorzy wydawnictw popularnonaukowych. Do wyceny indywidualnej przyjmowane są artykuły, podręczniki, opracowania i teksty przeznaczone do druku lub innego profesjonalnego użytku. Na każde zapytanie odpowiadamy dopiero po dokładnej analizie materiału.

Specjalną ofertę kierujemy do pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów I i II stopnia, którzy pragną z powodzeniem budować swoją karierę akademicką w środowisku międzynarodowym lub pragną zapoznać się ze źródłami niedostępnymi jeszcze w języku polskim. Oferujemy szeroki zakres usług: od weryfikacji przez korektę po kompletne tłumaczenie.

nauka.png

Wykonujemy przekłady tekstów z zakresu dyscyplin takich jak:

 • nauki humanistyczne: (w tym: historia, nauki o kulturze, językoznawstwo)
 • nauki inżynieryjno-techniczne: (w tym: automatyka, inżynieria mechaniczna, górnictwo)
 • nauki medyczne i nauki o zdrowiu: (w tym: farmacja, medycyna)
 • nauki rolnicze: (w tym: technologia żywności i żywienia, rolnictwo i ogrodnictwo)
 • nauki społeczne: (w tym: ekonomia, prawo, socjologia, pedagogika, psychologia)
 • nauki ścisłe i przyrodnicze (w tym: matematyka, fizyka, biologia, chemia, ochrona środowiska)
 • nauki teologiczne
 • sztuka

Translacje wykonywane są zawsze zgodnie z metodologią właściwą dla danej gałęzi nauki. Opracowaniu przez tłumaczy podlegają także przypisy, cytaty, bibliografie. W przypadku materiałów zawierających grafikę zostaje zachowany układ jak najbardziej zbliżony do układu źródłowego – co jest istotne zwłaszcza w przypadku schematów, wykresów, statystyk, zapisów matematycznych lub dokumentów opatrzonych fotografiami czy tabelami.

Biuro Tłumaczeń Kumiria oferuje realizację tłumaczeń zwykłych i przysięgłych między innymi:

 • autoreferatów, monografii
 • artykułów, wyników badań
 • recenzji, prezentacji