Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia hebrajski

Oferta biura tłumaczeń

 

Tłumaczenia pisemne zwykłe oraz przysięgłe w parze językowej polski<>hebrajski wykonują dla nas zawodowi tłumacze o kwalifikacjach odpowiednich dla tematyki i zakresu tłumaczenia. Do najpopularniejszych zleceń należą:

  • treści przeznaczone na strony www;
  • materiały marketingowe.

 

O języku hebrajskim

 

tłumaczenia hebrajski.jpgJęzyk nowohebrajski jest językiem urzędowym Państwa Izrael od 1948 roku –  i to jedynym od 19 lipca 2018 roku, kiedy to zniesiono w tym kraju urzędowy status języka arabskiego. Szacuje się, że na całym świecie używa go od 5 do 8 milionów ludzi.

W Polsce uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka hebrajskiego posiada 8 osób.

Alfabet hebrajski posiada 22 litery, pisane oddzielnie. Pismo zapisuje się od prawej do lewej, brak w nim rozróżnienia na litery wielkie i małe. Przeważnie samogłoski nie są zapisywane w żaden sposób, dlatego właściwe odczytania zdania wymaga uprzedniej znajomości słownictwa i zasad gramatyki. W tekstach o przeznaczeniu edukacyjnym drukowane są pomocnicze oznaczenia graficzne. Pierwotnie język hebrajski w swojej archaicznej formie był językiem o zastosowaniu religijnym i literackim, zachował się między innymi w postaci komentarzy do biblijnych wersetów. Językiem codziennym dla społeczności żydowskiej były rozmaite języki krajów zamieszkania oraz język-dialekt jidysz (wykorzystujący słownictwo języków słowiańskich i germańskich). Stąd potrzeba przywrócenia jednego wspólnego języka. Rewitalizacja hebrajskiego do współczesnej postaci trwała od XVII wieku dzięki stopniowemu dostosowywaniu słownika do nowych pojęć i zjawisk.