Pomagamy Ci
zrozumieć świat

TŁUMACZENIA NAUKOWE

Tłumaczenia tekstów naukowych powierzamy specjalistom-pasjonatom. Przyjmujemy nie tylko teksty wymagające tłumaczenia od podstaw, ale także treści wymagające ostatecznej weryfikacji merytoryczno-językowej – na przykład na potrzeby publikacji lub wystąpienia na konferencji. Równie starannie przykładamy się do realizacji tłumaczeń nieakademickich, takich jak treść ekspozycji muzealnej. Zwracają się do nas zarówno osoby prywatne jak i ośrodki badawcze lub wydawnictwa.

Przekład wartościowych tekstów

W przypadku tekstów o wartości historycznej sporządzonych odręcznie – manuskryptów – zachęcamy do bezpłatnej indywidualnej wyceny, zależnej od wieku, tematyki i stanu w jakim znajduje się tekst źródłowy. Przekład manuskryptu to wymagające i czasochłonne zlecenie, które wymaga odpowiednio przygotowanego wykonawcy. Ze względu na kruchość przedmiotu tłumaczenia zachęcamy do przesłania nam skanów.

Dodatkowa oferta

Biuro Kumiria realizuje również obróbkę graficzną artykułów, przystosowując je do standardów naukowych, a także zapewniamy odpowiednie walory wizualne pracy. W ramach dodatkowej usługi nasza firma korzysta również z usług tzw. native speakerów, którzy są w stanie oddać charakter swojego ojczystego języka.

Internetowe usługi

Proponujemy również tłumaczenia internetowe, które stanowią wygodną opcję dla zapracowanych naukowców. Firma Kumiria posiada również specjalistów w zakresie chociażby języka angielskiego, francuskiego czy włoskiego, a także innych języków europejskich oraz pozaeuropejskich. Nasze biuro tłumaczeń dostosowuje artykuły do realiów kraju, w którym ludność posługuje się danym językiem.