Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia łotewski

Oferta biura tłumaczeń

 

Tłumaczenia pisemne realizowane przez tłumacza zwykłego lub z uprawnieniami tłumacza przysięgłego. Szeroki zakres specjalizacji, realistyczne terminy. Polecamy tłumaczenia:

  • odpisów z KRS,
  • treści przeznaczonych na strony www,
  • treści przeznaczonych na etykiety produktów,

 

O języku łotewskim

 

tłumaczenia łotewski.jpgJęzyk łotewski to język z grupy języków bałtyckich stanowiący podgrupę w rodzinie języków indoeuropejskich. Posługuje się nim około 2 milionów osób, głównie na Łotwie, gdzie jest językiem urzędowym od 1991 roku, czyli uzyskania przez Łotwę niepodległości. Łotewski można jeszcze usłyszeć w Rosji, Kanadzie, USA, Szwecji, Irlandii, Anglii, Estonii, na Litwie, w Niemczech oraz wszędzie tam, gdzie mieszka łotewska emigracja. Łotwa jest jednym z dwóch krajów , który walutę EURO (€) zapisuje nie przy pomocy internacjonalizmu, lecz jako „eiro”: Europa w języku łotewskim zapisywana i wymawiana jest jako „Eiropa”.

Język łotewski jest blisko spokrewniony z językiem litewskim. Jego specyficzną cechą jest zachowanie bardzo dużej liczby archaicznych cech prajęzyków. Łotewski w czasie dość burzliwej historii rejonu tej części świata był pod silnym wpływem języków ugrofińskich, słowiańskich, germańskich. To zaowocowało licznymi zmianami pod względem gramatyki, jak również wieloma zapożyczeniami z niemieckiego, szwedzkiego i rosyjskiego. Aktualnie, jak w większości krajów europejskich, największy wpływ  na rozwój języka łotewskiego ma język angielski. Język łotewski zapisywany jest za pomocą zmodyfikowanego do jego potrzeb alfabetu łacińskiego. Nie występują w nim litery „q, w, x, y” za to zostały dodane litery ze znakami diakrytycznymi „ ā, č, ē, ģ, ī, ķ, ļ, ņ, š, ū, ž”. Pełen alfabet składa się z 33 znaków, a wiele liter ma charakter silnie fonetyczny. Wyróżnia się trzy główne dialekty: liwoński, łatgański i środkowy. Wśród powyższych dialektów wyróżnić można szereg gwar.