Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia specjalistyczne

Głównym przedmiotem naszej działalności są tłumaczenia pisemne.  Zajmujemy się tłumaczeniami standardowymi, specjalistycznymi i uwierzytelnionymi z różnych dziedzin.  Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia wynosi 1800 znaków ze spacjami.

Tłumaczenie pisemne jest procesem składającym się z kilku etapów:

 • Analiza i bezpłatna wycena tekstu
 • Dobór tłumacza-specjalisty
 • Realizacja tłumaczenia + weryfikacja tekstu
 • Przekazanie gotowego tłumaczenia do klienta

Tłumaczenia standardowe

Teksty, nawet te nie zawierające słownictwa specjalistycznego, wymagają od tłumacza wyczucia stylu i dokładności. Chodzi nie tylko o wierne przetłumaczenie, ale także o zachowanie ducha tekstu źródłowego. Dlatego pracujemy wyłącznie z tłumaczami najlepszymi w swoim zawodzie. 

Oferujemy szeroki wybór przekładów:

 • tłumaczenia języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego;
 • tłumaczenia pozostałych języków europejskich, np. języka niderlandzkiego, włoskiego, ukraińskiego, hiszpańskiego, łacińskiego;
 • tłumaczenia języków pozaeuropejskich używających alfabetu łacińskiego, np. języka wietnamskiego;
 • tłumaczenia języków pozaeuropejskich nieużywających alfabetu łacińskiego, np. języka arabskiego, chińskiego, japońskiego.

Tłumaczenia prawnicze

Teksty prawnicze – po przetłumaczeniu – rodzą określone skutki prawne. Dlatego w naszym biurze tłumaczeń wykonują je wyłącznie tłumacze-specjaliści posiadający wiedzę z zakresu prawa, administracji i zamówień publicznych. 

Tłumaczymy, między innymi: umowy (cywilno-prawne, spółek komandytowych itp.), kontrakty, aukcje, dokumentację przetargową, akty i normy prawne, protokoły ze spotkań rad nadzorczych.

Czytaj więcej

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenie tekstów technicznych wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. 

Awaria skomplikowanego urządzenia lub sprzętu AGD spowodowana niewłaściwym użytkowaniem może spowodować nie tylko ogromne straty materialne, ale – przede wszystkim – doprowadzić do groźnych wypadków. 

Od lat obsługujemy liczne firmy w zakresie tłumaczeń tekstów technicznych, pracujemy w sposób sprawdzony przez licznych odbiorców. Tłumaczenia techniczne wykonują wyłącznie tłumacze z odpowiednim doświadczeniem branżowym

Zachowujemy układ graficzny zgodny z oryginałem

Czytaj więcej

Tłumaczenia medyczne

Nie podlega dyskusji, że teksty medyczne muszą być właściwie rozumiane przez wszystkich użytkowników. Możesz przekazać do naszego biura tłumaczeń ich realizację, posiadamy bogate doświadczenie w przekładach między innymi: tekstów badań klinicznych, opisów leków, wypisów ze szpitala.

Czytaj więcej

Tłumaczenia ekonomiczne

Tłumaczenia ekonomiczne wymagają znajomości fachowej terminologii. W naszym biurze tego rodzaju tłumaczenia wykonują tłumacze z wykształceniem ekonomicznym, a także filolodzy z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.

Tłumaczymy, między innymi: bilanse, sprawozdania finansowe, analizy podatkowe, teksty z zakresu finansów, bankowości, księgowości i rachunkowości.

Czytaj więcej

Tłumaczenia naukowe

Tłumaczenie tekstów naukowych wymagają dokładnej znajomości danej dziedziny, w tym specjalistycznego słownictwa i metodologii badań.

Nasi tłumacze mają doświadczenie w tłumaczeniu artykułów akademickich z zakresu nauk społecznych, ścisłych oraz przyrodniczych. Wycena tłumaczenia i czas realizacji określane zostają indywidualnie w oparciu o stopień zaawansowania danego tekstu.

Czytaj więcej

Dodatkowo oferujemy:

 • korektę native speakera,
 • weryfikację tłumaczeń,
 • dostosowanie tłumaczenia do realiów danego kraju,
 • obróbkę graficzną dokumentów.