Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia prawnicze

Nasze biuro tłumaczeń wie, jak ważne jest, by specjalistyczne przekłady z zakresu prawa i administracji były dokonane w sposób rzetelny. Oferowane przez nas tłumaczenia zachowują zgodność z okazanym oryginałem i są wykonane przez specjalistów z bogatą wiedzą z zakresu różnych dziedzin prawa. Zawiły język, fachowa terminologia czy skomplikowana składnia nie mają przed nimi tajemnic. Warto zaznaczyć, że błędna translacja tego typu tekstów może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym również finansowych.

prawo i administracja.png

Tłumaczenia z tej branży można podzielić na kilka kategorii:

Dokumenty administracyjne związane z działalnością przedsiębiorstw:

 • zaświadczenia o przyznaniu NIP / REGON
 • wpisy do ewidencji KRS / CEIDG
 • potwierdzenie o zarejestrowaniu płatnika VAT UE
 • kontrakty / umowy
 • rozporządzenia / zarządzenia
 • protokoły ze spotkań rad nadzorczych
 • regulaminy
 • akty / normy
 • dokumenty przetargowe

Dokumenty mające charakter instrumentu prawnego:

 • pełnomocnictwa
 • wyroki / orzeczenia
 • akty notarialne
 • dokumenty procesowe
 • opinie / analizy / wnioski

* W przypadku konieczności poświadczenia treści tłumaczenia notarialnie prosimy zwrócić uwagę na kolejność czynności: dokument musi zostać najpierw okazany notariuszowi, a dopiero potem przekazany do biura tłumaczeń.

Dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego:

 • zmiana imienia i nazwiska
 • akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu
 • zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa

Biuro Tłumaczeń Kumiria realizuje tłumaczenia zwykłe i przysięgłe przy zachowaniu wszystkich zasad zawodowej poufności. W naszej ofercie językowej znajduje się kilkadziesiąt języków świata.