Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia mołdawski

Oferta biura tłumaczeń

 

Realizujemy tłumaczenia z i na język mołdawski w trybie zwykłym i przysięgłym. Informacja o koszcie i czasie realizacji jest bezpłatna, wystarczy przesłać dokumenty na adres wycena@kumiria.pl lub okazać je w biurze stacjonarnym. W Polsce tłumaczenia uwierzytelnione dla języka mołdawskiego wykonuje 12 tłumaczy przysięgłych.

 

O języku mołdawskim

 

tłumaczenia mołdawski.jpgMieszkańcy Mołdawii znają zwykle od jednego do trzech języków: rumuński mołdawski, rosyjski, gaugaski (zagrożony wymarciem).

Mołdawski – traktowany jako odrębny język - był językiem urzędowym Mołdawii do 2013 roku. Wtedy też został zastąpiony językiem rumuńskim. Wynika to z faktu, że język mołdawski uznano za regionalną odmianę języka rumuńskiego, czyli dialekt. Obecnie mając na myśli język mołdawski myśli się o języku rumuńskim stosowanym na terytorium Republiki Mołdawii lub o dialekcie języka rumuńskiego przyjętym za urzędowym w separatystycznej Republice Mołdawskiej – państwie oficjalnie nieuznanym na arenie międzynarodowej za wyjątkiem akceptacji Abchazji i Osetii Południowej, czyli dwóch spornych terytoriów gruzińskich. W Rumunii i Mołdawii obowiązuje pisownia łacińska, zaś na Nadniestrzu – grażdanka.