Pomagamy Ci
zrozumieć świat

TŁUMACZENIA TECHNICZNE

Zapewniamy tłumaczenia realizowane przez wykonawców z odpowiednim wykształceniem i praktyką zawodową, w tym inżynierów. Każde zlecenie traktowane jest indywidualnie i wykonywane wyłącznie przez osobę specjalizującą się w danej dziedzinie. Nierzetelne tłumaczenia instrukcji obsługi maszyn mogą nie tylko zmniejszyć efektywność pracy, ale i stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia osób obsługujących dane urządzenie – dlatego dbamy o jakość wykonania każdego zlecenia.

Mogą nam Państwo powierzyć wykonanie tłumaczeń technicznych takich dokumentów jak:

 • instrukcje obsługi, montażu, konserwacji
 • karty przeglądu
 • etykiety produktów
 • normy zakładowe, krajowe oraz międzynarodowe (np. ISO, HACCP, PN i inne)
 • karty charakterystyki
 • patenty
 • deklaracje zgodności
 • opinie biegłych
 • procedury
 • książki serwisowe
 • karty gwarancyjne
 • projekty
 • dokumentacja budowlana
 • umowy serwisowe i gwarancyjne.

Nasi tłumacze przysięgli wykonują tłumaczenia zwykłe i przysięgłe w kilkudziesięciu językach. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, istnieje również możliwość uwierzytelnienia tłumaczenia zwykłego.