Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia ekonomiczne

Oferujemy tłumaczenia o tematyce ekonomicznej wykonywane przez osoby z odpowiednim wykształceniem. Przez ponad 10 lat Biuro Tłumaczeń Kumiria zdobyło bezcenną praktykę w realizowaniu zleceń dla biur rachunkowych, banków oraz firm – zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Ponieważ przepisy w tej branży ulegają nieustającym zmianom, dbamy o to, aby nasi tłumacze zawsze trzymali rękę na pulsie.

Szczególnie polecamy tłumaczenia dla firm związane z szeroko pojętą analizą ekonomiczną, w tym:

 • asygnaty kasowe
 • raporty dzienne i rejestry
 • biznesplany
 • kosztorysy
 • wyniki kontroli i rewizji
 • dokumenty z zakresu prawa gospodarczego
 • bilanse: rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
 • dokumentację dot. asortymentu, wyposażenia, zaopatrzenia, zatrudnienia i wydajności pracy

Przedsiębiorcom biorącym udział w przetargach zagranicznych oferujemy także translacje:

 • dokumentów poświadczających uprawnienia do wykonywania określonej działalności
 • poświadczeń wykonanych zleceń, takich jak referencje, listy polecające
 • dokumentacji potwierdzającej posiadanie wymaganego zaplecza technologicznego, potwierdzeń kwalifikacji zatrudnionych wykonawców
 • zaświadczenia o aktualnej sytuacji finansowej i ekonomicznej: informacji z banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, polisy, sprawozdania finansowego

 ekonomia.png
Zapraszamy także do skorzystania z naszych usług wystawców na targach międzynarodowych. Można powierzyć nam tłumaczenia:

 • korespondencji,
 • dokumentów wymaganych do rejestracji, formularzy zgłoszeń
 • treści strony internetowej
 • broszur, ulotek, plakatów, prezentacji
 • etykiet wystawianych produktów

Biuro Tłumaczeń Kumiria gwarantuje, że każde zlecenie branżowe jest każdorazowo weryfikowane pod względem kluczowego słownictwa.