Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia koreański

Oferta biura tłumaczeń

 

Zachęcamy do bezpłatnej wyceny tłumaczeń pisemnych z i na język koreański. Oferujemy tłumaczenia zwykłe oraz przysięgłe w zakresie wielu specjalizacji. Koszt i termin realizacji tłumaczenia ustalany jest indywidualnie na podstawie ilości znaków tekstu źródłowego oraz jego tematyki. W 2018 roku uprawnienia tłumacza przysięgłego języka koreańskiego posiadają w Polsce 4 osoby.

 

O języku koreańskim

 

tłumaczenia koreanski.jpgJęzyk koreański jest oficjalnym językiem urzędowym Korei Północnej i Korei Południowej, 
a także jednym z dwóch oficjalnych języków koreańskiej prefektury autonomicznej w Chinach – Yanbian oraz koreańskiego powiatu autonomicznego w Chinach - Changbai. Pomimo odmiennych nazw dla języka i różnic w wymowie, leksyce czy gramatyce, koreański północny i południtłumaczenia koreański.jpgowy są dla siebie jeszcze wzajemnie zrozumiałe. Nieco trudniej porozumieć się mieszkańcom stolic obu krajów mówiących językiem standardowym z mieszkańcami innych regionów posługujących się miejscowymi dialektami. Językiem koreańskim posługuje się także wiele osób zamieszkujących kraje byłego ZSRR oraz diaspora koreańska m.in. w USA, Kanadzie i Brazylii.

Język koreański uznawany jest za język izolowany, czyli nie wykazujący podobieństwa z żadnym istniejącym językiem. Kultura chińska wywarła bardzo duży wpływ na ten właśnie język: koreański alfabetyczny system zapisu jest z nią historycznie związany; współcześnie nawet 50% słownictwa koreańskiego ma swoje źródło w języku chińskim, a w obiegu funkcjonują dwa systemu zapisu numerycznego: koreański i chiński. W Korei Północnej duży nacisk kładzie się na unikanie zapożyczeń z innych języków. Co ciekawe, nawet bez nauki koreańskiego każdy z nas zna przynajmniej jedno koreańskie słowo, np.: taekwondo, kimchi, hyundai, kia.