Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Branżowe tłumaczenia dla budownictwa.

Budownictwo, zarówno wodne i lądowe, jest ze względów bezpieczeństwa regulowane wieloma przepisami. Wykorzystywane materiały pisemne powinny być zatem dostępne i zrozumiałe dla wszystkich osób uczestniczących w danym projekcie - na każdym etapie i stanowisku pracy. Biuro Tłumaczeń Kumiria posiada wykwalifikowaną kadrę tłumaczy wyspecjalizowaną w przekładach tekstów związanych z szeroko pojętym budownictwem. Używamy słownictwa zgodnego z branżowymi sylabusami lub korzystamy z zaleceń i wskazówek dostarczonych bezpośrednio przez Klienta. Zapewniamy wewnętrzną spójność kolejnych zleceń.

Do tego zakresu tematycznego zaliczamy translację dokumentacji nie tylko samych obiektów i stosowanych narzędzi lub produktów, ale także osób pracujących przy różnego rodzaju przebudowach, odbudowach, rozbiórkach, modernizacjach oraz konserwacjach, w tym:

 • regulaminy,
 • umowy,
 • wytyczne dotyczące regulacji względem środowiska,
 • dokumenty techniczne i inne.

budownictwo.jpg

Mamy także doświadczenie z tekstami użytkowymi oraz stronami internetowymi dotyczącymi konkretnych produktów budowlanych, takich jak:

 • okna,
 • drzwi,
 • kominki,
 • materiały dociepleniowe i izolacyjne,
 • farby,
 • ceramika sanitarna,
 • wyposażenie łazienek.

Tłumaczenia te obejmują zarówno teksty o przeznaczeniu reklamowym, charakteryzujące się swobodnym stylem, jak i specyfikacje techniczne wymagające dokładności i zgodności z normami. Obsługujemy także sektory pokrewne obsługujące obróbkę metali (w tym aluminium) oraz drewna.

Do naszego biura tłumaczeń zapraszamy także firmy związane z sektorem BHP. Powierzyć można nam certyfikaty, deklaracje zgodności i karty techniczne sprzedawanych lub nabywanych produktów (drabin, wanien ociekowych i wychwytowych, sorbentów itp.). Zwroty wskazujące środki ostrożności i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (tak zwane zwroty P i H) są dodatkowo weryfikowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi unijnymi.

Biuro Tłumaczeń Kumiria podejmuje się tłumaczeń w zakresie m.in.:

 • umów o pracę
 • stron internetowych
 • katalogów produktów
 • kart technicznych
 • kart charakterystyki
 • dokumentacji wewnątrzfirmowej