Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia macedoński

Oferta biura tłumaczeń

 

Biuro Tłumaczeń Kumiria oferuje bezpłatną wycenę tłumaczeń pisemnych z i na język macedoński. Możliwa jest realizacja zarówno tłumaczeń zwykłych jak i przysięgłych – terminy ustalane indywidualnie. W Polsce uprawnionych do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka macedońskiego jest obecnie 9 osób.

 

O języku macedońskim

 

tłumaczenia macedoński.jpgJęzyk Macedoński jest jednym z języków urzędowych – obok albańskiego – w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (ang. Former Yugoslav Republic of Macedonia – FYROM) / Republice Macedonii. Oficjalna nazwa kraju nie została jednoznacznie zaakceptowana na forum międzynarodowym. Język macedoński można także usłyszeć np. w Rumunii. Wersja standardowa została zaakceptowana w 1945 roku, posługuje się nią około 2 milionów osób. W środkach masowego przekazu na porządku dziennym znajdują się także audycje w językach mniejszości narodowych: tureckim oraz serbskim. Nie należy mylić współczesnej Macedonii z Macedonią starożytną – kwestia nazwy jest przedmiotem poważnego sporu politycznego z Grecją.

Macedoński język literacki wykazuje duże podobieństwa z językiem bułgarskim – stąd czasami uznawany jest nie za osobny język, ale za jeden z dialektów. W piśmie używa się cyrylicy. Regulacją języka macedońskiego zajmuje się Instytut Języka Macedońskiego "Krste Misyrkow" z siedzibą w stolicy kraju – Skopje. Wiele dla promocji języka i kraju zrobiły Strużańskie wieczory poezji, które od 1966 roku nagradzają nie tylko poetów z krajów byłej Jugosławii, ale z całego świata. Najwyższym wyróżnieniem, czyli Złotym Wieńcem uhonorowano dwóch polskich autorów: Tadeusza Różewicza oraz Adama Zagajewskiego.