Pomagamy Ci
zrozumieć świat

TŁUMACZENIA MEDYCZNE

Tłumaczenia medyczne muszą być zrozumiałe dla lekarzy, pacjentów oraz innych potencjalnych odbiorców tekstu. Nasi wykwalifikowani tłumacze realizujący tego rodzaju zlecenia posiadają odpowiednią wiedzę dotyczącą właściwej terminologii oraz procedur. Staramy się także zachować układ graficzny tekstu źródłowego. Dokumenty wypełnione w całości lub częściowo pismem odręcznym są zawsze wyceniane indywidualnie.

Jak każde nasze tłumaczenie, zlecenia dotyczące tematyki medycznej przechodzą dodatkową wewnętrzną weryfikację – ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego jakie poważne konsekwencje dla zdrowia i życia ludzkiego mogą mieć nawet drobne niezgodności.

Podejmujemy się tłumaczeń medycznych dokumentacji na własny użytek Klienta (zapoznanie się z treścią dokumentu dla celów prywatnych) oraz tych przeznaczonych dla instytucji (tłumaczenia przysięgłe), realizowanych np. na potrzeby postępowania o przyznanie różnego rodzaju świadczeń albo okazania przy odprawie na lotnisku.


Oferujemy przekłady dokumentów takich jak na przykład:

 • opisy leków
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego
 • karta szczepienia
 • informacje o przebiegu choroby
 • wyniki badań
 • zaświadczenia lekarskie
 • teksty badań klinicznych
 • artykuły naukowe
 • opisy chorób
 • materiały informacyjne dla pacjentów
 • instrukcje aparatury laboratoryjnej
 • i więcej.

Wykonujemy tłumaczenia zwykłe oraz przysięgłe. Mogą nam Państwo zaufać – zachowujemy pełną poufność danych. Na życzenie podpisujemy odpowiednią klauzulę.