Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia mandatów.

Biuro Tłumaczeń Kumiria  od wielu lat zapewnia kompleksową obsługę dla firm i osób związanych z przewozem ludzi i ładunków. Dużym zainteresowaniem cieszą się tłumaczenia dokumentów samochodowych – to jest różnego rodzaju dokumentów związanych ze sprowadzeniem samochodu zza granicy lub jego wywozem z kraju – wymaganych przez odpowiednie urzędy zajmujące się rejestracją tych procesów. Przekładom podlegają między innymi dowody rejestracyjne, karty pojazdu, karty tranzytowe, faktury i świadectwa własności.

Eksporterom, importerom oraz przedsiębiorstwom przewozowym z branży transportu morskiego i lądowego, także tym zajmującym się transportem materiałów niebezpiecznych zgodnie z umową konwencji ADR, oferujemy ściśle związane z wykonywaną działalnością tłumaczenia dla:

 • dokumentów odnoszących się do obowiązujących przepisów, takich jak treści ustaw o ruchu drogowym, przepisy regulujące czas pracy i wynagrodzenie kierowców.
 • mandatów, umów o pracę.
 • etykiet, kart charakterystyki przewożonych produktów.
 • dokumentów przewozowych, takich jak faktury, potwierdzenie rezerwacji, potwierdzenie przyjęcia ładunku (FCR), konosamenty, listy przewozowe, świadectwa ubezpieczenia.
 • umów sprzedawców i nabywców opartych na międzynarodowych regułach Incoterms.

transport_logistyka.jpg
Do skorzystania z oferty biura tłumaczeń zapraszamy także firmy związane z planowaniem i organizacją powierzchni magazynowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w  zakresie translacji:

 • tekstów tablic,
 • informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • instrukcji obsługi wózków widłowych,
 • regulacji składowania palet itp.
 • oraz typowych dokumentów przyjęcia wewnętrznego (PW), przyjęcia zewnętrznego (PZ), zwrotu wewnętrznego (ZW) i przesunięcia międzymagazynowego (MM).

Biuro Tłumaczeń Kumiria podejmuje się tłumaczeń w zakresie m.in.:

 • dokumentów samochodowych wydawanych przez kraje europejskie
 • stron internetowych
 • dokumentów przewozowych
 • dokumentów magazynowych
 • dokumentacji wewnątrzfirmowej