Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Transport i logistyka

Biuro Tłumaczeń Kumiria  od wielu lat zapewnia kompleksową obsługę dla firm i osób związanych z przewozem ludzi i ładunków. Dużym zainteresowaniem cieszą się tłumaczenia dokumentów samochodowych – to jest różnego rodzaju dokumentów związanych ze sprowadzeniem samochodu zza granicy lub jego wywozem z kraju – wymaganych przez odpowiednie urzędy zajmujące się rejestracją tych procesów. Przekładom podlegają między innymi dowody rejestracyjne, karty pojazdu, karty tranzytowe, faktury i świadectwa własności.

Eksporterom, importerom oraz przedsiębiorstwom przewozowym z branży transportu morskiego i lądowego, także tym zajmującym się transportem materiałów niebezpiecznych zgodnie z umową konwencji ADR, oferujemy ściśle związane z wykonywaną działalnością tłumaczenia dla:

  • dokumentów odnoszących się do obowiązujących przepisów, takich jak treści ustaw o ruchu drogowym, przepisy regulujące czas pracy i wynagrodzenie kierowców.
  • mandatów, umów o pracę.
  • etykiet, kart charakterystyki przewożonych produktów.
  • dokumentów przewozowych, takich jak faktury, potwierdzenie rezerwacji, potwierdzenie przyjęcia ładunku (FCR), konosamenty, listy przewozowe, świadectwa ubezpieczenia.
  • umów sprzedawców i nabywców opartych na międzynarodowych regułach Incoterms.

transport_logistyka.jpg
Do skorzystania z oferty biura tłumaczeń zapraszamy także firmy związane z planowaniem i organizacją powierzchni magazynowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w  zakresie translacji:

  • tekstów tablic,
  • informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • instrukcji obsługi wózków widłowych,
  • regulacji składowania palet itp.
  • oraz typowych dokumentów przyjęcia wewnętrznego (PW), przyjęcia zewnętrznego (PZ), zwrotu wewnętrznego (ZW) i przesunięcia międzymagazynowego (MM).

Biuro Tłumaczeń Kumiria podejmuje się tłumaczeń w zakresie m.in.:

  • dokumentów samochodowych wydawanych przez kraje europejskie
  • stron internetowych
  • dokumentów przewozowych
  • dokumentów magazynowych
  • dokumentacji wewnątrzfirmowej