Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia konsekutywne

Możemy wyróżnić dwa rodzaje tłumaczeń ustnych: tłumaczenia konsekutywne, czyli następcze oraz towarzyszące. W tym pierwszym przypadku tłumaczenie następuje bezpośrednio po zakończeniu wypowiedzi mówcy. Czas pojedynczej wypowiedzi ustnej jest ustalany wcześniej, a tłumacz tworzy w trakcie odpowiednie notatki, by później możliwie wiernie odtworzyć sens wypowiedzianego fragmentu wykładu czy prelekcji.

Tłumaczenie następcze wymaga szczególnych kwalifikacji, gdyż tłumacz musi odpowiednio zanotować lub zapamiętać nawet kilkuminutową wypowiedź ustną. Stosowane są w takich przypadkach specjalne systemy tworzenia notatek, które potem pozwalają odtworzyć ciąg myślowy przemawiającego. Tłumaczenia konsekutywne stosuje się coraz częściej, gdyż jest to wygodna forma dla słuchaczy. Tłumacz wykonujący tego rodzaju zlecenie musi wykazać się odpornością na stres i doświadczeniem w wystąpieniach publicznych.

W tym momencie nasze biuro nie oferuje tłumaczeń ustnych, choć rozważamy rozszerzenie oferty o tego typu usługi.