Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia ukraiński

Oferta biura tłumaczeń

Oferujemy tłumaczenia pisemne zwykłe oraz uwierzytelnione w zakresie języka ukraińskiego. Do najczęściej realizowanych tłumaczeń można zaliczyć:

  • akt urodzenia,
  • akt małżeństwa,
  • prawo jazdy,
  • dyplom szkoły / studiów (także stopień tzw. specjalisty),
  • książeczki pracy,
  • akt zmiany imienia / nazwiska,
  • umowy o pracę,
  • materiały reklamowe, takie jak etykiety produktów.


Język ukraiński (yкpaiнcькa мoвa) to potomek języka staroruskiego, częściowo zrozumiały dla osób posługujących się białoruskim i rosyjskim. Na jego rozwój duży wpływ wywarły język polski i język turecki. Jedną z cech charakterystycznych jest litera ji (Ї, Її), która nie występuje w innych alfabetach opartych na cyrylicy. Wyróżnia się trzy podstawowe dialekty: północny, południowo-zachodni oraz południowo-wschodni, a także ich mieszankę, czyli język standardowy, powszechnie nauczany w szkołach i stosowany w literaturze. Ukraiński to urzędowy język na Ukrainie od momentu odzyskania niepodległości przez ten kraj w 1991 roku, jednak powszechnie używany jest również na terenie byłych republik radzieckich oraz wśród mniejszości zamieszkujących m.in. Mołdawię, Kanady, USA, Amerykę Łacińską i Polskę.

 

O języku ukraińskim

Przez wielu uznawukrainski.pngany za jeden z najbardziej melodyjnych języków świata, a to dzięki wyjątkowej zasadzie eufonii, to jest wstawianiu nowych głosek w miejsce istniejących w celu uniknięcia fonetycznych połączeń odczuwalnych jako trudne do wymówienia, nieharmonijne.

Warto pamiętać, że na Ukrainie nie funkcjonuje odpowiednik polskiego tłumacza przysięgłego.
Transliteracji (zapisu z jednego alfabetu na inny alfabet) dokonuje się na podstawie polskiej transkrypcji fonetycznej lub oficjalnego systemu fonetycznego przyjętego przez ONZ 27 stycznia 2010 roku.