Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia albański

Oferta biura tłumaczeń

 

Oferujemy tłumaczenia pisemne zwykle i przysięgłe dokumentów urzędowych, tekstów użytkowych z i na język albański. Obecnie uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego tego języka posiadają w Polsce 4 osoby.

 

O języku albańskim

 

tłumaczenia albański.jpgJęzyk albański posiada status języka urzędowego w Albanii, Kosowie oraz najdalej wysuniętej na południe czarnogórskiej gminie Ulcinj. Istnieją dwie odmiany terytorialne języka albańskiego odmienne fonologicznie, gramatycznie i leksykalnie. Dialekt gegijski (na północy Albanii w Kosowie i Macedonii) oraz toskijski (na południu Albanii, we Włoszech i Grecji). Granice między tymi dialektami tworzy rzeka Shkumbin oraz 41 równoleżnik, to granica kulturowa. Oficjalnie nauczanym dialektem w szkołach jest toskijski.

Początki tego języka sięgają VII – VIII wieku. Najstarszy odnaleziony zapis to formuła chrztu z 1462 roku, którą przechowuje Biblioteka Laurenziana we Florencji. Współczesny albański język literacki istnieje od XIX wieku. Oficjalnie autonomię albańskiego uznano dopiero w 1909 roku. Rok wcześniej wprowadzono pisownię opartą na alfabecie łacińskim zawierającym 36 znaków: 25 zwykłych, 9 diagrafów (dh, gj, ll, nj, rr, sh, th, xh, zh) i 2 znaków diakrytycznych (ë, ç). Wcześnie używano alfabetu greckiego, cyrylicy i pisma arabskiego. Ze względu na swoją specyfikę język albański zajmuje odrębną gałąź wśród języków indoeuropejskich.