Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia dla rolnictwa.

To jedno z kluczowych ogniw naszej gospodarki. Polska żywność jest ceniona i dobrze przyjmowana na rynku europejskim i nie tylko. Na całą branże składa się wiele złożonych czynników i procesów, które muszą spełniać prawnie określone normy. Stąd, jako biuro tłumaczeń, zdajemy sobie sprawę z tego, że tłumaczenie tematycznie związane z rolnictwem to zadanie wyłącznie dla eksperta od zagadnień związanych z uprawą i przetwórstwem produktów roślinnych oraz chowem i hodowlą zwierząt.

Tłumaczenie może być niezbędne już na etapie wytwórczym. Dzięki międzynarodowej współpracy wymianie podlegają teoria i praktyka rolnicza. Nowinki czy też tradycyjne metody i zalecenia dotyczące metod siewu lub sposobów walki ze szkodnikami będą istotne nie tylko dla dużego producenta, ale także dla rolnika, który zajmuje się uprawą na mniejszą skalę lub wykładowcy akademickiego specjalizującego się w tej dziedzinie. Płody rolne lub wyroby mięsne fizycznie wysyłane za granicę potrzebować będą przekładu odpowiedniej dokumentacji, w tym weterynaryjnej, wydanej w kraju pochodzenia.

rolnictwo.jpg
Produkt końcowy odpowiedniej jakości można uzyskać tylko dzięki właściwej organizacji pracy i dostarczeniu potrzebnych narzędzi. Nasze biuro tłumaczeń zajmuje się więc również:

  • dokumentami związanymi z kadrami (umowy o pracę),
  • księgowością (sprawozdania finansowe, faktury),
  • działem zakupów (świadectwo eksportu lub importu, katalogi produktów)
  • oraz różnego rodzaju przekładami technicznymi (np. dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn, certyfikaty zgodności).

Każdy rodzaj tłumaczenia powierzany jest tłumaczowi o odpowiednich umiejętnościach i zapleczu językowym.

Gotowy produkt wymaga odpowiednich oznaczeń – np. etykiet przystosowanych do rynku w danym kraju. Tłumaczenie sprawdzi się także na polu reklamy i marketingu, szczególnie pod względem lokalizacji strony internetowej produktu. Firmy związane z rolnictwem często zlecają także badania rynku, których wyniki prezentowane są następnie, w innych wersjach językowych, na spotkaniach B2B.

Biuro Tłumaczeń Kumiria podejmuje się tłumaczeń w zakresie m.in.:

  • badań specjalistycznych zleconych przez ośrodki badawcze
  • artykułów naukowych (przeznaczonych na konferencje lub do publikacji)
  • dokumentacji eksportowej / importowej
  • instrukcji maszyn specjalistycznych z zachowaniem układu graficznego oryginału