Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia łacina

Oferta biura tłumaczeń

 

Oferujemy tłumaczenia pisemne zwykłe i uwierzytelnione z i na język łaciński. Ze względu na specjalistyczny charakter tłumaczeń wycena dokumentów jest indywidualna. Aby otrzymać bezpłatną informację na temat kosztu i czasu realizacji tłumaczenia prosimy o przekazanie dokumentów do biura stacjonarnego w Trzebini lub o przesłanie ich na adres e-mail: wycena@kumiria.pl.

 

O języku łacińskim

 

Język łaciński – uniwersalny język europejski od II do XVIII wieku - dał początek jednemu z najbardziej rozpowszechnionych alfabetów na świecie oraz całej rodzinie języków romańskich. Chociaż nie ma już żadnych użytkowników jako język ojczysty, to nadal znajduje szerokie zastosowanie we współczesnym świecie, głównie w środowisku naukowym (szczególnie w naukach przyrodniczych) i liturgicznym. Podczas gdy w samym Watykanie preferowany jest jako język urzędowy włoski, to Stolica Apostolska korzysta oficjalnie z łaciny, a nad regulacją tego języka czuwa Papieska Akademia Języka Łacińskiego. Łaciny naucza się nadal w szkołach jako przedmiot nieobowiązkowy (z przedmiotu „Łacina i kultura antyczna” można zdawać maturę) oraz na studiach wyższych. Łacinnicy, czyli znawcy lub nauczyciele łaciny, wydają wciąż specjalistyczne czasopisma oraz organizują kongresy naukowe – poświęcone nie tylko językowi pisanemu, ale także mówionemu.

Rzecznikiem na rzecz promocji łaciny można nazwać Republikę Finlandii – to za czasów jej dwukrotnego przewodnictwa w Unii Europejskiej oficjalne dokumenty tej instytucji były publikowane właśnie w tym języku. Poza tym Finlandia jako jedyny kraj na świecie może poszczyć się wiadomościami nadawanymi od 30 lat w całości w języku łacińskim – szacuje się, że do stałych słuchaczy może należeć 10 tysięcy osób na całym świecie.