Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Dzień Europy

 

Celebrowany pod hasłem „ Dzień tolerancji , Praw człowieka i  Integracji Europy ”.

Europa ma swoje święto, które celebrowane jest piątego lub dziewiątego maja. Data ta uzależniona jest od tego czy dany kraj należy do Unii Europejskiej czy też nie. Jeżeli tak to obchodzimy go oficjalnie dziewiątego maja. Natomiast kraje należące do Rady Europy nie będące członkami wspólnoty świętują piątego maja.

Wielu z nas Europejczyków uwielbia amerykańskie filmy czy japońskie samochody albo brazylijskich piłkarzy ale największą dumę odczuwamy, że mieszkamy w EUROPIE na starym kontynencie.

Dzień Europy świętowany 5 maja upamiętnia ustanowienie COUNCIL OF EUROPE w tłumaczeniu Rady Europy i od 1964 roku celebrujemy ten dzień.

Po dramatycznej w skutkach II wojnie światowej, która przetoczyła się przez Europe potrzebą ówczesnych czasów było stworzenie nowej, zintegrowanej wspólnoty Europy. W 1948 roku w Hadze odbyło się spotkanie zwane jako Kongres Europy, które zgromadziło ponad tysiąc przedstawicieli różnych ruchów, którzy dążyli do zjednoczenia Europy. Rezolucje przyjęte podczas tego historycznego wydarzenia rozpoczęły starania państw europejskich do stworzenia nowej organizacji między narodowej. Ostatecznie jej status został podpisany 5 maja 1949 roku w pałacu św. Jakuba w Londynie.

Rada Europy powstała w wyniku podpisania przez 10 państw Traktatu Londyńskiego. Pierwszymi sygnatariuszami były: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia,  Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy. Polska dołączyła do tej organizacji 26 listopada 1991 roku. Rada Europy to obecnie międzynarodowa organizacja rządowa skupiająca większość państw na naszym kontynencie oraz kilka państw spoza jego granic. Zgodnie ze statutem Rady Europy jej głównym celem jest „ osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny”. Rada przede wszystkim zajmuje się promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury. Siedzibą Rady Europy jest Strasburg. Watro pamiętać, że Rada Europy to organizacja nienależąca do struktur Unii Europejskiej. Powstanie Rady Europy rozpoczął proces, który bardzo szybko nabrał tempa, czyli wspólna Europa, gdzie zamiast wojen i rozlewu krwi, jest wzajemny szacunek, integracje, rozmowy biznesowe, projekty kulturowe.

 

ML

UDOSTĘPNIJ