Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia techniczne

Niektóre przekłady wymagają szczególnej precyzji, a także dogłębnej znajomości branży popartej nie tylko kierunkowym wykształceniem, ale i wieloletnim doświadczeniem. Tłumaczenia techniczne wykonane przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy mogą okazać się nie tylko niedokładne i pozbawione fachowej terminologii. Nierzetelne tłumaczenia instrukcji obsługi maszyn przemysłowych mogą bowiem nie tylko zmniejszyć efektywność pracy, ale i stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia osób obsługujących dane urządzenia.

Wiemy, czym mogą skutkować nieprofesjonalne tłumaczenia dokumentacji technicznych. Dlatego współpracujemy z tłumaczami, którzy są ukierunkowani na konkretne specjalizacje. Są to między innymi inżynierowie, a także inni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w tego rodzaju przekładach. Dzięki temu mogą mieć Państwo pewność, że przekłady będą zgodne z oryginałem – także pod względem układu graficznego.

Mogą nam Państwo powierzyć wykonanie tłumaczeń technicznych takich dokumentów jak:

 • instrukcje obsługi, montażu, konserwacji
 • karty przeglądu
 • etykiety produktów
 • normy zakładowe, krajowe oraz międzynarodowe (np. ISO, HACCP, PN i inne)
 • karty charakterystyki
 • patenty
 • deklaracje zgodności
 • opinie biegłych
 • procedury
 • książki serwisowe
 • karty gwarancyjne
 • projekty
 • dokumentacja budowlana
 • umowy serwisowe i gwarancyjne.

Nasi tłumacze przysięgli wykonują przekłady w kilkudziesięciu językach. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, możemy je również uwierzytelnić (tłumaczenia uwierzytelnione).