Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia uwierzytelnione

Tłumaczenia uwierzytelnione (zwane potocznie przysięgłymi), inaczej tłumaczenia poświadczone są wykonywane przez tłumaczy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia nadane przez ministra sprawiedliwości. Każde tłumaczenie musi być wydrukowane, opatrzone okrągłą pieczęcią tłumacza przysięgłego i jego podpisem, wtedy taki dokument posiada moc prawną.

Do tłumaczeń uwierzytelnionych należą wszystkie dokumenty, które wymagają mocy prawnej, czyli dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego- akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, dokumenty rejestracyjne pojazdu, prawa jazdy, dowody osobiste, akty notarialne, certyfikaty, pełnomocnictwa, świadectwa, dyplomy, dokumenty rejestracyjne firmy ( NIP, KRS) i inne.

Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego wynosi 1125 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

Ilość znaków w tłumaczeniu uwierzytelnionym jest liczona dopiero w tekście docelowym (przetłumaczonym).

Tłumaczenia uwierzytelnione bez wychodzenia z domu

Wystarczy jak prześlą nam Państwo mailem wyraźny skan dokumentu.

Gotowy oryginał tłumaczenia wysyłamy pod wskazany adres pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską (za dodatkową opłatą).

Na życzenie klienta wysyłamy e-mailem skan tłumaczenia uwierzytelnionego, ale nie ma on mocy prawnej, służy tylko do zapoznania się z treścią przed otrzymaniem oryginału tłumaczenia.

Tłumaczenia uwierzytelnione z języka obcego na język obcy

Tłumacz przysięgły zarejestrowany w Polsce może wykonać tłumaczenie uwierzytelnione tylko z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy. Nie może wykonać tłumaczenia bezpośrednio z języka obcego na obcy.

Jeśli Państwo potrzebują tłumaczenia uwierzytelnionego na przykład z języka angielskiego na język niemiecki, trzeba wykonać tłumaczenie uwierzytelnione najpierw z języka angielskiego na polski, a potem z polskiego na niemiecki.