Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia konsekutywne

Specjalizujemy się w przekładzie tekstów, jednak wykonujemy również tłumaczenia ustne. Biuro Kumiria oferuje dwa rodzaje działań w tym zakresie: tłumaczenia konsekutywne, czyli następcze, oraz towarzyszące. W tym pierwszym przypadku następuje ono bezpośrednio po zakończeniu wypowiedzi ustnej mówcy. Czas wypowiedzi ustnej jest ustalany wcześniej, a tłumacz tworzy wówczas odpowiednie notatki, by później możliwie wiernie odtworzyć sens wypowiedzianego fragmentu wykładu czy prelekcji.

Jest to zadanie trudniejsze, gdyż tłumacz musi odpowiednio zanotować lub zapamiętać czasami co najmniej kilkuminutową wypowiedź ustną. Stosowane są w takich przypadkach specjalne systemy tworzenia notatek, które potem pozwalają odtworzyć ciąg myślowy przemawiającego. Metodę konsekutywną stosuje się coraz częściej, gdyż jest to wygodna forma dla słuchaczy, którzy mogą skupić się na prelegencie i w spokoju wysłuchać przemowy. Dla tłumacza z kolei wiąże się z większą presją, gdyż jest w centrum uwagi słuchaczy. Ważna jest także odpowiednia dykcja i emisja głosu, aby można było go usłyszeć w całej sali.

W tym momencie nasze biuro tłumaczeń oferuje usługi konsekutywne jedynie w języku angielskim, choć przygotowujemy rozszerzenie tego zakresu o kolejne języki. Ze względu na trudność zleconego zadania, do każdego zamówienia nasze biuro podchodzi indywidualnie i w taki też sposób wyceniamy nasze usługi. Potrzebujemy do tego jednak szczegółowych informacji, w tym określenia zakresu tematycznego, a także czasu przemówienia.