Pomagamy Ci
zrozumieć świat

Tłumaczenia medyczne

Przekłady językowe opisów leków, wypisów ze szpitala czy też tekstów badań klinicznych wymagają szczególnych umiejętności, a także wiedzy. Tłumaczenia medyczne muszą być bowiem zrozumiałe zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów, co bywa nierzadko problemem. Trudno bowiem odnaleźć się w gąszczu fachowej terminologii, skomplikowanych sformułowań czy też składni. Dlatego nasz tłumacz medyczny dokłada wszelkich starań, by przekład był doskonały nie tylko pod względem językowym, ale i merytorycznym. Dbamy również o jak najwierniejsze odtworzenie układu graficznego dokumentów.

Tłumaczenie dokumentów medycznych wykonywane jest przez specjalistę o odpowiednim wykształceniu i kwalifikacjach. Pozwoli to na uniknięcie błędów, które w tej branży mogłyby mieć bardzo poważne konsekwencje wpływające na zdrowie oraz życie ludzkie.

Podejmujemy się tłumaczeń medycznych dokumentacji na własny użytek, ale nie tylko. Rzetelne przekłady językowe mogą być także użyte w postępowaniu o przyznanie świadczeń socjalnych czy też renty inwalidzkiej.

Oferujemy przekłady dokumentów takich jak na przykład:

 • opisy leków
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego
 • karta szczepienia
 • informacje o przebiegu choroby
 • wyniki badań
 • zaświadczenia lekarskie
 • teksty badań klinicznych
 • artykuły naukowe
 • opisy chorób
 • materiały informacyjne dla pacjentów
 • instrukcje aparatury laboratoryjnej
 • i więcej.


Możemy wykonać nie tylko zwykłe, ale i uwierzytelnione tłumaczenia. Mogą nam Państwo zaufać – usługi realizujemy przy zachowaniu klauzuli poufności.